fbpx

Πολιτική Απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των στοιχείων των επισκεπτών/χρηστών/μελών (εφ’ εξής: χρήστες) από τον διαδικτυακό τόπο www.letstalk.gr.
Το Let’s Talk δίνει πρωταρχική σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου είναι η ενημέρωσή σας σχετικά με τη συλλογή, χρήση, διαβίβαση και προστασία των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων που έχετε σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (γνωστό κι ως GDPR – General Data Protection Regulation).

 • Κανένα προσωπικό στοιχείο χρήστη δε συλλέγεται, εφόσον πρόκειται για απλή περιήγηση στο www.letstalk.gr.
 • Τα στοιχεία που δίδονται από τους χρήστες κατά την εγγραφή τους στο Newsletter του Let’s Talk, τηρούνται μόνο για λόγους ασφαλείας και δεν παραχωρούνται ή δημοσιοποιούνται σε τρίτους.
 • Εφόσον οι χρήστες επιθυμούν να διαγραφούν από τη λίστα αποστολής του Newsletter, μπορούν να το κάνουν πατώντας τη σχετική επιλογή.
 • Συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία, όταν επικοινωνείτε με το Let’s Talk για την υποβολή ερωτήσεων ή παραπόνων.
 • Το Let’s Talk αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας των δεδομένων ανηλίκων, όπως αυτά ορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, κι ως εκ τούτου δε συλλέγει σκοπίμως προσωπικά δεδομένα παιδιών. Η χρήση της ιστοσελίδας από παιδιά θα πρέπει να πραγματοποιείται πάντοτε με τη συναίνεση γονέων ή κηδεμόνων και πάντα υπό την επίβλεψή τους.
 • Μετά την καθ’ οιοδήποτε τρόπο διακοπή της συνδρομής σας, τα δεδομένα σας τηρούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη λήξη της συνδρομής σας ή για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων του Let’s Talk ενώπιον Δικαστηρίου ή/κι άλλης αρμόδιας Αρχής. Τα δεδομένα χρήσης της υπηρεσίας Newsletter ή λήψης ενημερωτικών μηνυμάτων θα διαγράφονται άμεσα, εφόσον δηλώσετε ότι επιθυμείτε τη διακοπή αποστολής τους προς εσάς.
 • Τα προσωπικά δεδομένα σας δε διαβιβάζονται εκτός Ε.Ε.

Cookies

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies για την ορθή λειτουργία της, για τη βελτιστοποίηση του παρουσιαζόμενου περιεχομένου και για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, που σχετίζονται με τον τρόπο χρήσης της Ιστοσελίδας από τους επισκέπτες- συνδρομητές.

Τα Cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα βασικά, δηλαδή τα απαραίτητα για τη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου κατά το μέρος που απαιτείται εγγραφή σε υπηρεσία (π.χ. ανάρτηση σχολίων), τα Cookies Ανάλυσης Απόδοσης για την παρακολούθηση της απόδοσης των δικτυακών τόπων μας και το πώς οι χρήστες τούς χρησιμοποιούν και τα Συμπεριφορικά Cookies– Διαφήμιση / cookies τρίτων. Η ομάδα μας, οι συνεργάτες μας και οι διαφημιστές/χορηγοί μας χρησιμοποιούν Cookies για να παρέχουν εξατομικευμένες διαφημίσεις, που πιστεύουμε πως σας ενδιαφέρουν και θα σας φανούν χρήσιμες. Η συμπεριφορική διαφήμιση βασίζεται στη δραστηριότητα που πραγματοποιήσατε κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα συγκεκριμένα Cookies δε συλλέγουν τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, ο οποίος παραμένει πάντα ανώνυμος.

Όροι χρήσης

Κάθε πρόσωπο που είναι χρήστης ή συνδρομητής περιεχομένου (εφεξής «Χρήστες» ή μεμονωμένα «Χρήστης») που επισκέπτεται την ιστοσελίδα www.letstalk.gr συμφωνεί με τους Γενικούς Όρους Χρήσης κι υπάγεται σε αυτούς σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας. Οπότε συστήνουμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

Η με οποιονδήποτε τρόπο, πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και η χρήση αυτής δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης από όλους τους Χρήστες καθώς και την πλήρη εφαρμογή τους, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή. Το παρόν κείμενο αποτελεί τη μόνη νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ των Χρηστών και του Let’s Talk κι έχει πλήρη ισχύ ως να είχε υπογραφεί γραπτώς.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν και για τυχόν μελλοντικές επισκέψεις των Χρηστών στην Ιστοσελίδα www.letstalk.gr.

 • Με την αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης, ο Χρήστης δηλώνει ότι όταν χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες ή τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας, όπως αναρτώνται κι ανανεώνονται από το Let’s Talk, όταν αυτό είναι απαραίτητο.
 • Η χρήση της Ιστοσελίδας από παιδιά θα πρέπει να πραγματοποιείται πάντοτε με τη συναίνεση γονέων ή κηδεμόνων κι υπό την επίβλεψή τους.
 • Ο Χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις Υπηρεσίες και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο). Ο Χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών.
 • Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει κι αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 • Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Let’s Talk και του Χρήστη της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Κάθε τροποποίηση των όρων πρέπει να έχει διατυπωθεί εγγράφως και να έχει ενσωματωθεί σε αυτούς. Το Let’s Talk έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους, ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις μέσω του ιστότοπου. Μετά από την ανακοίνωση της τροποποίησης, η χρήση του ιστότοπου λογίζεται ως αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην Iστοσελίδα. Η χρήση της Iστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης συνεπάγεται αποδοχή των πιο πρόσφατων Γενικών Όρων Χρήσης.
 • Το Let’s Talk μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας, της παρουσίασης ή της περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή Υπηρεσίας.
 • Για κάθε διαφορά, που ενδεχομένως προκύψει, σε σχέση με την ερμηνεία ή εφαρμογή των όρων της παρούσας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο κι αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Πνευματικά δικαιώματα

 • Ο παρών διαδικτυακός ιστότοπος www.letstalk.gr (Ιστοσελίδα) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Παρασκευής Μαρίας Λύτρα σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει, καθώς και με διεθνείς συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από την Ελλάδα.
 • Το Let’s Talk διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με τον σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα, τη βάση δεδομένων και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, video, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων κι όλων των άλλων αρχείων αυτής της Ιστοσελίδας, είτε άμεσα ως δημιουργός είτε έμμεσα, με άδεια από τους εκάστοτε δημιουργούς. Η παραβίαση με οποιονδήποτε τρόπο αυτών των δικαιωμάτων θα επιφέρει τις επακόλουθες κυρώσεις και την ευθύνη που καθορίζονται από τους ισχύοντες νόμους. Ενδεικτικά και μη αποκλειστικά απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια: η αντιγραφή, η τροποποίηση, η δημοσίευση, η διανομή με οποιοδήποτε μέσο κειμένων, φωτογραφιών, βάσεων δεδομένων και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστότοπου letstalk.gr.
 • Τα ονόματα, οι εικόνες κι όλα τα εμπορικά σήματα και λογότυπα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι είτε νομίμως καταχωρημένα εμπορικά σήματα, είτε ιδιοκτησία του Let’s Talk ή/και τρίτων μερών, άλλων εταιρειών, ή αντιστοίχων ιδιοκτητών, και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις των ελληνικών και ευρωπαϊκών νόμων περί εμπορικών σημάτων και από διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων και λογότυπων χωρίς άδεια, απαγορεύεται ρητώς. Η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δε θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
 • Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κι όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Let’s Talk και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Περιήγηση

 • Η Ιστοσελίδα είναι συμβατή με όλους σύγχρονους περιηγητές ιστού (web browsers) τόσο σε υπολογιστές όσο και σε κινητές συσκευές.
 • Το Let’s Talk λαμβάνει ειδοποιήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@letstalk.gr. Οι ειδοποιήσεις που αποστέλλονται σε αυτή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα θεωρείται ότι έχουν παραδοθεί στην Εταιρεία εντός 48 ωρών μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός εάν ο αποστολέας λάβει μια αυτόματη, ηλεκτρονική ειδοποίηση ότι η αποστολή αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς. Το Let’s Talk απαντά στην ηλεκτρονική αλληλογραφία εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
 • Απαγορεύεται ο Χρήστης να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει ή να βλάψει τα υπολογιστικά συστήματα- εξυπηρετητές (servers) του Let’s Talk ή τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με αυτά, ή να παρεμποδίσει την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, καθώς επίσης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί ή να εισάγει οτιδήποτε (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ιού, worm, trojan horse, keystroke logger, spyware ή άλλο κακόβουλο λογισμικό) που μπορεί να επηρεάσει ή να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία ή να καταστρέψει οποιοδήποτε σύστημα, δίκτυο, δεδομένο ή προσωπικό δεδομένο που είναι αποθηκευμένο στα συστήματα του Let’s Talk.
 • Ο Χρήστης αποδέχεται να αποζημιώσει και να προστατεύσει το Let’s Talk από κάθε απώλεια, ζημιά, υποχρέωση ή απαίτηση που προκύπτουν από παράνομες ενέργειές του κατά τα προαναφερθέντα.
 • Το Let’s Talk δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των μέσω αυτού παρεχομένων πληροφοριών.
 • Το Let’s Talk καταβάλλει φροντίζει για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας. Δε δύναται όμως να εγγυηθεί ότι η Ιστοσελίδα, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/κι υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτήν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επιπλέον το Let’s Talk διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της Ιστοσελίδας με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά της μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση το Let’s Talk δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που Χρήστης δε μπορεί να συνδεθεί με την Ιστοσελίδα.

Links- Σύνδεσμοι

 • Ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους. Σε καμία περίπτωση το Let’s Talk ή οι εκπρόσωποί του δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ή για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη μορφή απώλειας ή ζημίας που υπέστη ο χρήστης που επισκέπτεται τέτοιους ιστότοπους.
 • Το Let’s Talk διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να προσθέσει συνδέσμους χωρίς προειδοποίηση και να αλλάξει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή. Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας δηλώνετε ότι έχετε κατανοήσει και αποδέχεστε ότι σε καμία περίπτωση δε μπορεί το Let’s Talk κι οι εκπρόσωποί του να θεωρηθούν υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που περιέχει, τις υπηρεσίες/προϊόντα που μπορούν να προσφέρουν, ή τις διαφημίσεις που ενδέχεται να παρουσιάσουν.