“Το Ιππόλυσις απευθύνεται σε νέους και πάντα νέους ανθρώπους, που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να ανακαλύψουν στοιχεία δημιουργικότητας, να μάθουν να αντιμετωπίζουν τη ζωή με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αλλά και σε κάθε άτομο που κάτι το απασχολεί”.