“Το πιο δύσκολο είναι να κρατάω τις ισορροπίες μεταξύ της δημιουργικότητας και της έμπνευσης που απαιτεί η μουσική, της πειθαρχίας και της κούρασης που έχει ο αγωνιστικός αθλητισμός και της προσωπικής ζωής που θέλω να έχω”.