“Όσο πιο βασικό είναι το χρώμα, τόσο πιο εσωτερικό και πιο αγνό”