“Το πρώτο περιβάλλον του παιδιού πρέπει να εκφράζει τις αξίες της κάθε οικογένειας και να είναι πολύ φροντισμένο, με ερεθίσματα που ευνοούν στο μέγιστο τη σωματική, την ψυχική και τη συναισθηματική ανάπτυξη”.